Debra ČR

Adventní kalendář od srdce

01. 12. 2021
Advent je doba těšení se, ale i příprav na Vánoce. S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic. V dnešní době si zejména děti od začátku prosince otevírají adventní kalendář, který jim připomíná, že Vánoce se blíží. V Debře jsme se rozhodli tento předvánoční čas zpestřit i dospělým a připravili 24 „okének“ s inspirativními a laskavými „dobrotami“ pro naše dospělé klienty. Věříme, že potěší i vás.
 1. Rozhodl/a jsem se věřit, že „každý člověk je vždy nápomocný“. A proto kdekoliv se v životě ocitnu, jsou tam lidé, kteří mi pomohou.

 2. Pocit viny nám nikdy nepomůže, abychom se cítili lépe, ani danou situaci nezmění. Odpuštění je služba pro nás a my si ji zasloužíme.

 3. Čas je to nejdražší, co v životě máme. Čemu ho věnujeme, to sami označujeme za svou prioritu. Poskytujeme-li člověku svůj čas, říkáme mu jinými slovy, že je pro nás v danou chvíli hlavní prioritou. Dáváme mu totiž kus života, který už nikdy nezískáme zpátky.

 4. Kdo neumí člověku naslouchat, většinou neumí k člověku ani promlouvat. Pokud člověk naslouchá z lásky, nemusí ani přemýšlet, co má říct. Všechno hojivé už dělá.

 5. Nesuďme život podle jediného detailu, neznáme-li celý obraz. Jakkoli se jeden detail může zdát nadbytečný, ve výsledku může být tím nejdůležitějším.

 6. Většina problémů i jejich řešení je v naší mysli. Učme se s ní mnohem lépe pracovat. Vrátí nám naoplátku mnohem lepší život.

 7. Jsme-li smutní ve světě nenávisti, pak se nehněvejme a neztrácejme naději, zkrátka nepřenášejme do života další žal a negace, nýbrž naopak dělejme něco pro ukončení nenávisti, hněvu, pláče, smutku a beznaděje, něco i zdánlivě malého. Například šiřme lásku, radost, úsměv. A především jděme za nadějí. Jinak ji ve svém životě nikdy mít nebudeme.

 8. Nezáleží na tom, kolik toho děláme, nýbrž na tom, kolik lásky, kolik opravdovosti a kolik víry vkládáme do svého jednání.

 9. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co v našich silách je … své postoje.

 10. Stav naší mysli je mnohem větší soupeř než ten na druhé straně venku.

 11. Pro lidstvo je důležitá soucitná myšlenka.

 12. Chcete-li být rychlejší, musíte zpomalit.

 13. Vděčnost je v životě důležitá metoda, která umožňuje energetický poklad i v nemenších maličkostech. Díky vděčnosti si to co máme, uvědomujeme už ve chvíli, kdy to máme.

 14. Jen když jsme lásky plní, ji můžeme rozdávat kolem.

 15. Naučme se, že sami si dokážeme dát moře dobrých pocitů. Choďme na místa, která milujeme. Potkávejme lidi, které milujeme. Nejenže nám to udělá dobře, ale objevíme PROČ nám to dělá dobře – protože naplňujeme své potřeby.

 16. Právo na chyby je výsostné právo každého z nás. I my musíme dělat chyby, abychom se ponaučili.

 17. Naše laskavost hluboko uvnitř roste jen tehdy, je-li vystavena zkoušce.

 18. Neúspěch není opakem úspěchu, je naopak součástí cesty k úspěchu.

 19. V životě, kdy se stáváme sami sobě nejlepším přítelem, se stáváme člověkem, se kterým je pro nás radost pobývat.

 20. Velkorysost není jen v tom, že dáváme peníze. Je to také v tom, jak investujeme svůj čas

 21. Druzí nemají žádnou povinnost vážit si našeho času, my ano. Naučme se chápat jeho hodnotu, než nám zbude pouhá lítost nad jeho ztrátou.

 22. Jedině zohledněním lidské rozmanitosti najdeme pro každého štěstí.

 23. Svou myslí vytváříme svůj vlastní svět.

 24. Vykroč s tím, co máš, kdo jsi a kam chceš. To, kde se nacházíš, je výchozí stanice, ne konečná.

Kontakty

  info@debra.cz

DEBRA ČR, z.ú.

Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
IČO 26666952

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, kde vás budeme informovat o aktualitách a novinkách ohledně nemoci motýlích křídel, akcí a podobně.

Vytvořil
refresh s.r.o.