Debra ČR

Charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv podpořil FN Brno a organizaci DEBRA ČR

19. 12. 2016

20. prosince 2016

Charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv, který pořádá síť drogerií parfumerií ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě, každoročně podporuje nemocné a ohrožené děti po celé republice. Za sedm ročníků se podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 41 379 776 korun. Letos se v rámci projektu vybralo 5 351 628 korun. Část peněžních prostředků byla věnována Dětskému kožnímu oddělení Pediatrické kliniky FN Brno a také organizaci DEBRA ČR, která pomáhá dětem s nemocí motýlích křídel.

Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno pořídilo díky částce 700 000 korun z charitativního projektu 5.000.000. Kč pro dětský úsměv digitální dermatoskop nové generace s celotělovým skenerem, který výrazně zkvalitní vyšetřování pigmentových znamének u dětí. Jde o vůbec první přístroj tohoto typu v České republice, který přináší revoluční způsob ovládání kamery. Tento typ přístroje byl poprvé představen teprve v říjnu tohoto roku na Evropském dermatovenerologickém kongresu ve Vídni. V úterý 20. prosince 2016 byl ve FN Brno přístrojem vyšetřen první dětský pacient.

„Pigmentová znaménka u dětí jsou různá, ta podezřelá systematicky sledujeme. Maligní melanom kůže je nádor s nejrychleji vzrůstající incidencí na světě. Počet onemocnění maligním melanomem u dospělých se každých deset let zdvojnásobí. I když v dětském věku je maligní melanom (MM) vzácný, jeho incidence také roste. MM u adolescentů tvoří 1-3 %, u dětí mladších 12 let se podílí

0,3-0,4 % na výskytu všech případů MM v populaci. Právě tento digitální dermatoskop bude našim skvělým a kvalitním pomocníkem při sledování dětí s podezřelými znaménky. Má unikátní kameru s dotykovým displejem, která zajišťuje možnost zvětšení obrazu 15-200x. Dále je vybaven celotělovým skenerem s možností porovnat a uložit snímky v digitální podobě. Naše pracoviště pečuje o složité kožní pacienty z Moravy a částečně i Čech. Léta jsme si digitální dermatoskop přáli. Je to úžasný a hodnotný dárek pro Dětské kožní oddělení, ale hlavně pro naše dětské pacienty,“* vysvětluje MUDr. Hana Bučková, Ph.D., primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno.

Rovný 1 000 000 korun byl letos věnován organizaci DEBRA ČR, která již od roku 2004 pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel (EB). Organizace se svým působením snaží zvyšovat kvalitu života jak lidí trpících tímto vzácným vrozeným onemocněním, tak i jejich rodinám.

„Máme obrovskou radost ze štědrého daru na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel, o které DEBRA ČR pečuje. Z celého srdce děkujeme společnosti ROSSMANN a Nadaci Naše dítě, které nám tímto darem pomohou financovat projekty, jako jsou například ozdravné pobyty, odborná výroční konference pro pacienty a jejich rodiny či odborné sociální poradenství včetně psychologické pomoci a práce nutriční specialistky. Dar umožní zakoupit také speciální vybavení pro Klinické EB centrum ČR a pomůže i v oblasti osvěty tohoto závažného onemocnění,“ říká Lucie Marková, ředitelka organizace DEBRA ČR.

Každoroční charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se uskutečnil v září 2016 ve všech prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN. Kromě FN Brno a organizace DEBRA ČR byl výtěžek dále použit na pořízení přístrojů pro FN Královské vinohrady a FN Motol. Dále bude také uhrazena rekonstrukce zahrady organizace Modrý klíč o.p.s. a výcvik asistenčního psa společností Helppes pro čtyřletého Matyáše, který trpí autismem a hyperaktivitou.

Drogerie parfumerie ROSSMANN

Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v šesti evropských zemích více než 3 500 prodejen a zaměstnává téměř 48 000 pracovníků. V roce 1994 společnost ROSSMANN expandovala na český trh, kde v současnosti provozuje 131 prodejen s více než 750 zaměstnanci. Více informací naleznete na www.rossmann.cz.

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem v tíživých životních situacích od 1. října 1993. Zakladatelkou a ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová, která založila také celostátní Linku bezpečí. Posláním nadace je pomoc týraným, handicapovaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým či znevýhodněným dětem. Pomáhá především formou přímé podpory sociálně slabým rodinám, které pečují o handicapované děti. Podporuje také organizace starající se o osamělé či handicapované děti. Nadace provozuje Linku právní pomoci a organizuje osvětové kampaně na podporu ochrany dětí. Více informací naleznete na www.nasedite.cz.

DEBRA ČR, z.ú.

Charitativní organizace DEBRA ČR, z.ú. vznikla v roce 2004. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel. Usiluje o to, aby nemocní a jejich rodiny dokázali čelit tíživé ekonomické situaci, psychickým a sociálním problémům, vyplývajících ze záludnosti tohoto onemocnění.**Cílem je prosazovat a hájit jejich zájmy, zabezpečovat větší informovanost, spolupracovat s vládními, krajskými a dalšími institucemi a šířit osvětu nemoci motýlích křídel mezi laickou i odbornou veřejnost. Více informací na stránkách www.debra-cz.org.

Fakultní nemocnice Brno

FN Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Pacientům všech věkových kategorií poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy. Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné zázemí a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně řadí Fakultní nemocnici Brno na jedno z předních míst českého zdravotnictví. Ředitelem FN Brno je od května roku 2007 MUDr. Roman Kraus, MBA. Více informací na stránkách www.fnbrno.cz.

Kontakty

  info@debra.cz

DEBRA ČR, z.ú.

Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
IČO 26666952

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, kde vás budeme informovat o aktualitách a novinkách ohledně nemoci motýlích křídel, akcí a podobně.

Vytvořil
refresh s.r.o.