Debra ČR

DEBRA ČR členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

11. 06. 2014

Dne 12. června 2014 se DEBRA ČR stala řádným členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR).

AVPO ČR je profesionálně fungující asociací, která sdružuje transparentní veřejně prospěšné organizace a poskytuje jim kvalitní všestranný servis.

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Za účelem naplnění svého poslání vykonává Asociace zejména tyto činnosti:

poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům Asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím,

vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací,

uděluje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a spravuje databázi jejich držitelů,

všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami Asociace.

Dlouhodobým záměrem projektu je posílení transparentnosti a věrohodnosti nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice směrem k veřejnosti, veřejným institucím a podnikatelským subjektům. Doposud v České republice neexistuje systém hodnocení spolehlivosti NNO, který by plnil roli dobrovolného samoregulačního nástroje neziskového sektoru tak, jak je to běžné v jiných evropských zemích. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) realizuje projekt na zaplnění tohoto místa v českém prostředí, přičemž hodlá využít zkušenosti partnerských organizací z Německa a Španělska.

Výjimečnost projektu spočívá v tom, že hodnocení spolehlivosti NNO půjde do hloubky, zároveň však zohlední širší souvislosti. Cílem je, aby potvrzení spolehlivosti obdržely pouze ty NNO, které splní minimální standardy transparentnosti nejen na papíře, ale také v běžném provozu.

AVPO ČR tímto projektem reaguje na poptávku členských organizací, které na valné hromadě v roce 2012 vyjádřily potřebu vzniku hodnotícího systému jako nástroje k posílení jejich transparentnosti. Zájem o podobný nástroj vyjádřily dalších NNO, které nejsou členy AVPO ČR.

Více o AVPO ČR se dočtete na http://www.avpo.cz/

Kontakty

  info@debra.cz

DEBRA ČR, z.ú.

Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
IČO 26666952

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, kde vás budeme informovat o aktualitách a novinkách ohledně nemoci motýlích křídel, akcí a podobně.

Vytvořil
refresh s.r.o.