Debra ČR

Edukační pobyt – konference 2007

31. 08. 2007

Vážení přátelé,

o. s. DebRA ČR Vás zve na Edukační pobyt do Blanska, který se uskuteční v Blansku, v areálu aquaparku. Určen je pro rodiny, ve kterých žije dítě nebo jiný člen s EB.

Edukační pobyt bude organizován obdobným způsobem jako konference v předchozích letech. Na následujících řádcích je stručně shrnut plánovaný program, jehož případné úpravy a změny lze vzhledem k náročné organizaci předpokládat.

Čtvrtek 18. 10. 2007

19:00 hod večeře, přivítání, slavnostní zahájení Edukačního pobytu

Pátek 19. 10. 2007

9:00 hod snídaně

od 10:00 hod volný program – prohlídka města Blanska

12:00 hod oběd

13:00 hod přednáška Bc. Magdy Hrudkové – činnost DebRA ČR v letech 2006, 2007, 2008;

přednáška Mgr. Evy Klvačové – vývoj sociálních služeb v DebRA ČR;

přednáška Mgr. Jany Sunkové – vybrané kontinuální projekty DebRA ČR;

beseda + diskuse – činnost DebRA ČR – připravte si otázky, náměty

18:00 hod večeře

19:00 hod posezení při muzice

Sobota 20. 10. 2007

9:00 hod snídaně

od 10:00 hod volný program + zasedání správní rady a valné hromady;

prezentace vhodných cvičebních pomůcek Jany Pařízkové, Dis.;

12:00 hod oběd

od 13:00 hod přednáška prim. MUDr. Hany Bučkové – EB Centrum jako poradenské a konzultační pracoviště;

přednáška doc. MUDr. Miroslav Tomišky, Csc. – výživa pacientů s EB;

seminář MUDr. Taťjany Horké na téma Zdravotně postižený člen v rodině

18:00 hod večeře, volný program, diskuse

Neděle 21. 10. 2007

9:00 hod snídaně

od 10:00 hod workshop – techniky a metody ošetřování – jak ulehčit práci pečovatelům

12:00 hod oběd, ukončení edukačního pobytu, odjezd domů + přejezd do penzionu Vyhlídka na ozdravný pobyt

V průběhu edukačního pobytu bude zajištěn program pro děti. Zajišťovat jej budou pracovnice DebRA ČR, dobrovolníci a Zdravotní klauni.

Edukační pobyt bude z 60% hrazen z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kontakty

  info@debra.cz

DEBRA ČR, z.ú.

Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
IČO 26666952

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, kde vás budeme informovat o aktualitách a novinkách ohledně nemoci motýlích křídel, akcí a podobně.

Vytvořil
refresh s.r.o.