Debra ČR

Jsme SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace

28. 02. 2015

S potěšením vám oznamujeme, že DEBRA ČR se stala držitelem ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI NEZISKOVÉ ORGANIZACE.

Od konce loňského roku si můžete ověřit, že nezisková organizace, které chcete věnovat peníze, funguje spolehlivě. Označení SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE je zárukou, že se pod slupkou podíval někdo za vás.

Značka spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace) vznikla v reakci na poptávku dárců a neziskových organizací. Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Značka spolehlivosti tak má ambici stát se významným samoregulační nástrojem, který v českém neziskovém sektoru doposud chybí.

Značka spolehlivosti se vyplatí!

Veřejně prospěšná organizace, která získá značku spolehlivosti se stává:

Důvěryhodnějším partnerem pro mecenáše, firemní, individuální i veřejné dárce

Atraktivnějším zaměstnavatelem

Serióznějším partnerem pro dodavatele

Zajímavějším objektem pro média

Usnadní rozhodování dárcům!

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je každoročně prověřována zda:

Adekvátně hospodaří s darovanými prostředky

Pracuje na svém dalším rozvoji

Váží si svých dárců

Odpovědně naplňuje svoje poslání

Značka spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce znovu prověřujeme, zda organizace stále splňuje podmínky držení značky. Po uplynutí tří let organizace prochází znovu kompletním hodnocením. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru. O samotném udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje Rada složená z nezávislých odborníků.

POZVÁNKA

Na setkání se dozvíte:

Co je značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace?

Jaký je její význam pro veřejnost a neziskové organizace?

Jak ji získat?

Vstup na setkání je zdarma. Náklady jsou financovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více informací v přiložené pozvánce a také na www.znacka-spolehlivosti.cz

V případě zájmu svoji účast na setkání potvrďte, prosím, na znackaspolehlivosti@avpo.cz

Kontakty

  info@debra.cz

DEBRA ČR, z.ú.

Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
IČO 26666952

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, kde vás budeme informovat o aktualitách a novinkách ohledně nemoci motýlích křídel, akcí a podobně.

Vytvořil
refresh s.r.o.