Debra ČR

Ocenění pro televizní pořady o nemoci motýlích křídel

09. 12. 2012

Dne 10. 12. 2012 byly vyhlášeny výsledky 19. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

Předávání zahájil svým projevem RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR a předseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. V průběhu večera byla udělena ocenění ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní – těm dílům, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. 

Premiér předával ocenění v tiskové kategorii. Ceny v rozhlasové kategorii předala zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková, která v rámci svého krátkého příspěvku shrnula nejdůležitější aktivity Vládního výboru realizované v uplynulém roce. Ocenění v televizní kategorii předala ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová.

V televizní kategorii získali II. cenu Ján Novák a Martin Červenka z České televize Ostrava za díl dokumentárního cyklu Ta naše povaha česká VZÁCNÁ NEMOC. 

(Nemoc motýlích křídel, hemofilie, cystická fibróza a některá další onemocnění jsou skutečně vzácná, takže se s nimi sami lékaři málo setkávají a mnohdy mají problém je diagnostikovat a správně léčit. Dalším problémem je náročné léčení ufinancovat. Na několika příbězích jsou odhalovány problémy i tíha osudů těch, kteří jsou jimi postiženi. Vzácná onemocnění stojí dokonce mimo zájem farmaceutických firem. Není tedy snadné domoci se potřebných léků a zdravotnického materiálu. Nadějí pro nemocné je, že se ustavují sdružení, která jim pomáhají, někdy nacházejí i sponzory, a tak přímo i nepřímo posilují vůli nemocných k životu.)

Čestné uznání v téže kategorii obdrželi Barbora Straňáková, Silvie Friedmannová a Antonín Šimůnek z České televize Praha za pořad TEP 24, TÉMA: NEMOC MOTÝLÍCH KŘÍDEL, LUPÉNKA A EKZÉMY

(Kožní nemoci – vzácně se vyskytující nemoc motýlích křídel, lupénka či atopický ekzém – nepříjemně a často bolestivě omezují člověka a v okolí většinou vyvolávají dokonce odpor a obavu z nákazy. Dokument ukazuje, jak to vše obdivuhodně překonává dívka Petra, která už 19 let trpí nemocí motýlích křídel, a přesto se dokáže ze života radovat, hledá stále nové možnosti uplatnění, zdolává předsudky. Nemoci motýlích křídel je v pořadu věnována největší pozornost, protože je to onemocnění tak vzácné (u nás jím trpí asi 200 osob), že je ani nezná mnoho odborníků z řad lékařů a sociálních pracovníků. Protože nemocných je tak málo, jsou pro zdravotní pojišťovny nevýznamní a mají mnohdy problém získat jakékoliv příspěvky a výhody. Péče o takto nemocného je však časově, psychicky i finančně velice náročná.)

Cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než tisíc publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 68 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota.

Ceny jsou udělovány těm dílům, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením.

Jsme velmi potěšeni těmito oceněními, blahopřejeme všem tvůrcům pořadů a děkujeme, že se věnovali tématu nemoci motýlích křídel a přispěli tak k osvětě tohoto vzácného onemocnění!

Kontakty

  info@debra.cz

DEBRA ČR, z.ú.

Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
IČO 26666952

Zůstaňme v kontaktu

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, kde vás budeme informovat o aktualitách a novinkách ohledně nemoci motýlích křídel, akcí a podobně.

Vytvořil
refresh s.r.o.