DEBRA ČR je tu pro své klienty i v „době covidové“

29. 10. 2020

Vážení a milí,

současná situace je čím dál více zahalena nejistotou, neboť do našich životů silně pronikla přítomnost koronaviru. Netrapme se ale v této době věcmi, které ovlivnit nemůžeme, zaměřme se na to, co je v naší moci.

Právě připravujeme online Debra konferenci, kde se těšíme, že se v mnohými z Vás spojíme a budeme moci sdílet vše, co teď prožíváme. Jsme s Vámi stále NADOTEK a budeme s Vámi velmi rádi v úzkém kontaktu i nadále. Na telefonu a e‑mailu se pořád nic nemění a budeme tu pro Vás za všech okolností. Pokud Vás například čeká návštěva nemocnice a nejste si jistí, jestli máte přijet nebo jaký je režim, zavolejte na ambulanci, budou mít aktuální informace. Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, ozvěte se nám.

Velmi děkujeme všem dárcům za dosavadní podporu, víc než kdy jindy je pro naše “Motýlky” důležitá. Momentálně distribuujeme zdravotnický materiál pacientům a pečujícím a jsme tu pro ně každý den. Je důležité, v této složité době, využít vzájemné pomoci a pospolitosti, abychom ochránili ty nejohroženější.

Přečkejme současnou situaci s nadhledem a přistupujme k věcem pozitivně. Neztrácejme naději, nepropadejme panice a braňme se této náročné situaci s laskavostí, odpovědností, vzájemnou podporou a ohleduplností. Společnými silami můžeme přispět k tomu, abychom dopad pandemie co nejvíce minimalizovali.

Vše dobré a především mnoho zdraví přeje

Pavel Melichárek a tým DEBRA ČR