Zvolte výši podpory a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS DEBRA 30
DMS DEBRA 60
DMS DEBRA 90
na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, DEBRA ČR obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Pro pravidelné přispívání pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS TRV DEBRA 30
DMS TRV DEBRA 60
DMS TRV DEBRA 90
na telefonní číslo 87 777

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč, DEBRA ČR obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Dárce po zaslání dárcovské SMS obdrží vždy zpětnou SMS. Pro ukončení trvalé DMS stačí zaslat SMS ve tvaru: STOP DEBRA na 87 777. Více na www.darcovskasms.cz

Ing. Pavel Melichárek

ředitel DEBRA ČR

Buďte NADOTEK. Přímé finanční dary jsou zásadní pro činnost naší organizace. Díky nim můžeme plnit svůj cíl, kterým je podpora lidí s nemocí motýlích křídel a jejich rodin.

Chcete podpořit projekty, kterými DEBRA ČR pomáhá “Motýlkům”?

Rádi vám je představíme a pomůžeme vám vybrat projekt nebo aktivitu, která je nejbližší vaší představě o pomoci. O využití daru vás budeme informovat.

Organizujeme řadu akcí, na které zástupce firemních partnerů zveme, protože je to výborná příležitost, jak se ujistit o tom, jak konkrétně využívá DEBRA ČR váš dar.

Váš finanční dar pro DEBRA ČR je zároveň daňově odečitatelnou položkou. Bude Vám vystaveno potvrzení o daru nebo darovací smlouva, na základě které můžete požádat o získání slevy na dani u příslušného finančního úřadu.

Proč se stát “debrovolníkem”?
Protože dobrovolníci mění svět.
Protože mávnutí křídla motýla na jednom konci světa může způsobit tajfun na konci druhém.
Protože i krátký čas, který darujete Debře, pomůže zlepšit životy stovek lidí s nemocí motýlích křídel.

Anita Gaillyová

koordinátorka benefičních akcí a dobrovolníků, PR

Firemní dobrovolnictví

Do dobrovolnické pomoci lidem s nemocí motýlích křídel se můžete zapojit i se svými kolegy např. v rámci projektu společenské odpovědnosti vaší firmy nebo dobrovolnictví pojmout jako netradiční a užitečný teambuilding.

 

Dobrovolníkem v DEBRA ČR se můžete stát, když:

 • jste starší 18 let a máte čistý trestní rejstřík.
 • máte zájem a chuť věnovat bez nároku na finanční odměnu část svého volného času a energie ve prospěch svého okolí.
 • kontaktujete koordinátorku dobrovolníků, absolvujete osobní schůzku a podepíšete dokumenty spojené s dobrovolnickou činností.

Anita Gaillyová

koordinátorka benefičních akcí a dobrovolníků, PR

Chcete podpořit “Motýlky” spolu se svými přáteli, kolegy nebo spolužáky? Uspořádejte akci, která přinese kromě zážitků i pomoc. Může to být:

 • narozeninová oslava nebo svatba, kde místo koupení dárku lidé přispívají na dobrou věc
 • charitativní bazar nebo jarmark
 • sbírka ve škole nebo v práci
 • benefiční běh nebo jiná sportovní akce
 • benefiční koncert nebo jiná kulturní akce

 

Váš nápad s vámi rádi zkonzultujeme, poradíme a poskytneme vám potřebné informace i propagační materiály DEBRA ČR. Pomůžeme s propagací i právním zajištěním.

Se svými přáteli se můžete jednoduše spojit pro “Motýlky” díky darujspravne.cz. Užitečné rady najdete také v průvodci Jak na benefice Nadace Via.

Čím dál více lidí sepisuje poslední vůli, čímž zabezpečuje především svou rodinu i své blízké. V závěti lidé často pamatují i na ty, jimž pomáhají nebo pomáhat chtějí. Váš dar ze závěti může hodně pomoci.

Ing. Pavel Melichárek

ředitel DEBRA ČR

Jak sepsat závěť

I když se jedná o relativně jednoduchý úkon, je vždycky dobré poradit se s notářem.

Zde najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc. Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti.

Více informací najdete v této brožuře, nebo na webu www.zavetpomaha.cz.

Uvažujete o daru ze závěti? Kontaktujte ředitele DEBRA ČR Ing. Pavla Melichárka.

Údaje pro jednoznačné určení naší organizace v závěti:

DEBRA ČR, z.ú.

Zápis v OR: vedená Krajským soudem v Brně, oddíl U, vložka 40

Sídlo: Černopolní 212/9, 613 00 Brno Černá Pole

IČO: 26 66 69 52

Zastoupená: Ing. Pavlem Melichárkem, ředitelem

Číslo účtu: 2039957319 / 0800

K čemu používáme vámi svěřené údaje

Údaje, které jsme od vás získali, používáme zejména pro evidenci darů nebo v případech, kdy nám někdo dar přislíbí. Údaje používáme také pro souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro další komunikaci i samotnou práci.

Díky svěřeným kontaktním údajům vám můžeme pravidelně dávat vědět, jak Vaše dary pomáhají a co se v naší organizaci děje nového. Umožňují nám také poděkovat Vám za Vaši přízeň či vystavit potvrzení o daru.

V žádném případě vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme třetím stranám vyjma partnerů, pomocí kterých je komunikace s vámi možná. Aktuálně se jedná o tyto smluvní partnery:

 1. Darujme.cz a DarujSprávně – umožňují nám získávání neanonymních darů v online světě
 2. SalesForce – umožňuje nám spravovat databázi dárců
 3. Mailchimp – umožňuje nám komunikaci s dárci

 

Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě a) nezbytnosti pro splnění smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena, b) nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, případně c) oprávněného zájmu s ohledem na to, že údaje byly Vámi sděleny dobrovolně v souvislosti s dárcovstvím a činností DEBRA ČR.

Pokud zjistíme, že s námi nechcete nadále být v kontaktu, vaše údaje z databáze vyřadíme a dále pouze v účetním systému evidujeme údaje o darech, jak nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.). Pokud nechcete, abychom vaše údaje dále zpracovávali, napište nám prosím a my to napravíme.

O svých údajích rozhodujete vy

 

Máte právo:

 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje DEBRA ČR zpracovává.
 • Požadovat po DEBRA ČR vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u DEBRA ČR přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a máte právo vznést námitku proti zpracování.
 • Požadovat po DEBRA ČR výmaz těchto osobních údajů.
 • V případě pochybností, o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, obrátit se na DEBRA ČR nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.