EB Centrum FN Brno a 1. Světový kongres o EB v Londýně

03. 02. 2020

Kongres se konal 20. 1. — 23. 1. 2020 a zúčastnili se ho tři specialisté EB týmu. Konkrétně se zúčastnila MUDr. Bučková, která byla členem scientific commettee a předsedala jedné sekci na kongresu, dále doc. Fajkusová a MUDr. Rotschein jako řečník. Zúčastnil se také ředitel DEBRA ČR, Ing. Melichárek.

Setkalo se zde 700 odborníků z celého světa i pacienti s EB. Kongres byl zaměřený na výzkum a klinickou péči o pacienty s nemocí motýlích křídel. Dva dny byly věnovány pokrokům v genové terapii a 2 dny klinické péči a nové klasifikaci Epidermolysis bullosa congenita. Na pódiu se střídali špičkoví odborníci a ve svých krátkých, převážně 10minutových, sděleních představili novinky, pokroky v problematice EB a následovala panelová diskuze. Přednášku na pozvání, která se týkala zkušenosti s léčbou spinocelulárního karcinomu u pacientů s EB za kolektiv specialistů excelentně přednesl MUDr. Rotschein. Za DEBRA ČR se kongresu zúčastnil ředitel Ing. Melichárek, který navázal kontakty s dalšími členy DEBRA International se také zúčastnil fóra o fundraisingu, lobbování, komunikačních strategií a dalších tématech. Těší nás, že EB Centrum i DEBRA ČR má velmi dobrý hlas v mezinárodním srovnání, což je zásluhou celého týmu specialistů, kteří ve FN Brno pečují o děti i dospělé pacienty s EB z celé ČR. Fotkami Vám přiblížíme úžasnou atmosféru kongresu a budeme se těšit na další kongres v roce 2021, tentokrát v Moskvě.

Více fotek nejdete v gaelrii.