EB klinický den 2018

18. 05. 2018

14. května proběhl v brněnské Dětské nemocnici tzv. EB klinický den. Jedná se o společný projekt Klinického EB Centra a DEBRA ČR. Na klinický den lékaři EB Centra pozvou několik pacientů se závažnými komplikacemi onemocnění. V letošním roce se jednalo o tři dospělé a jednoho dětského pacienta s EB.

Každý pacient, spolu se svým doprovodem, má vyčleněnu jednu ambulanci, kde pobývá po celou dobu klinického dne. Během dopoledne se u pacientů střídají skupinky specialistů po 30 minutách. Odpoledne pak specialisté společně u „kulatého stolu“ probírají jednotlivé pacienty a stanovují plán další léčby. Klinický den koordinuje prim. Hana Bučková. Všichni specialisté jsou pak rozděleni do menších skupinek. Letos vyrazili za EB pacienty v tomto složení:

A: dermatolog (prim. MUDr. Hana Bučková, MUDr. Jana Drochytková), EB sestry ( Jitka Slaměníková, Eva Kittlerová), molekulární biolog (Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.)

B: gastroenterolog (MUDr. Tereza Pinkasová), nutriční specialista (Mgr. Michaela Halbrštátová), hematolog ( MUDr. Světlana Köhlerová, MUDr. Gabriela Romanová)

C: rehabilitační lékař (Prim. MUDr. Radek Brauner), plastický chirurg( MUDr. Olga Košková, MUDr. Martin Fiala, MUDr. Pavel Rotschein), algeziolog (MUDr. Dagmar Krejčí), klinický genetik ( prim. MUDr. Renata Gaillyová, MUDr. Jitka Něměčková)

D: sociální pracovnice (Mgr. Pavlína Ježková), psycholog (Mgr. Klára Dvořáková)

Tento systém komplexní péče se realizuje ve vyspělých EB Centrech po celém světě. Setkání všech specialistů najednou je velmi přínosné. Specialisté EB Centra získají komplexní pohled na pacienta, společně vytvoří strategii dalšího léčebného postupu. Vzhledem k tomu, že pacienti jsou celý den na jednom místě a nemusí obcházet jednotlivá oddělení, je pro ně tento systém, doufáme, také velmi pohodlný.

Všem specialistům děkujeme za jejich profesionální práci a ochotu věnovat se EB pacientům nad rámec svých běžných povinností.