Proč není DEBRA ČR nadace…

26. 04. 2018

V naší organizaci se velice často setkáváme s tím, že nás např. média, firemní dárci nebo pořadatelé benefičních akcí nazývají „nadace DEBRA“. Souvisí to zřejmě s povědomím, že pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel mimo jiné také přímou finanční podporou. DEBRA ČR, z.ú. poskytuje lidem s EB širokou škálu služeb, která není zaměřena pouze na finanční a materiální pomoc. Náš záběr je mnohem širší. Jsme moc rádi, že tu můžeme pro lidi s EB a jejich rodiny být a že dárci, podporovatelé a média, pomáhají spolu s námi lidem s EB, aby prožili co nejvíce a trpěli co nejméně. Velice si vážíme každého daru, podpory či zmínky o naší organizaci, i když třeba není vždy zcela přesná, přesto si dovolíme pár slov na toto téma.

DEBRA ČR vznikla v roce 2004 jako občanské sdružení podporující lidi se vzácným kožním puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa congenita (dále EB). V roce 2014 byla DEBRA ČR transformována dle nového občanského zákoníku na tzv. „zapsaný ústav“. Tato právní forma nám umožňuje zachovat veškeré služby, které poskytujeme lidem s nemocí motýlích křídel (jako je odborné sociální poradenství, nutriční a psychologická péče, pořádání konference s ozdravných pobytů, podpora prostřednictvím veřejné sbírky aj.) a zároveň např. prodávat produkty v DEBRA v našem charitativním eshopu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu. Název organizace musí obsahovat „zapsaný ústav“( postačí však zkratka z.ú.), což vysvětluje ta záhadná písmena v názvu DEBRY :-)

Naproti tomu nadace je podle občanského zákoníku založena k trvalé službě užitečného účelu společensky nebo hospodářsky. Většinou jde o finanční podporu určitého okruhu osob. Před vznikem nadace je povinnost učinit vklad v minimální výši 500.000 Kč a tuto částku je nutné minimálně udržovat jako tzv. nadační jistinu. V názvu organizace se musí vyskytovat přímo název „nadace“, případně „nadační fond“.