Vznikají nové osvětové spoty

07. 03. 2024

Osvětou získáváme pro “Motýlky” pochopení, úctu a respekt. Kampaněmi upozorňujeme na úskalí, kterým musí pacienti a jejich rodiny čelit a přesně takto jsme zaměřili novou spotovou kampaň, která odhaluje mnohé, někdy nečekané, obtíže života s nemocí motýlích křídel. Na nové kampani se podílí pacienti a naši milí ambasadoři, kteří společně odhalují, co znamená s touto vzácnou nemocí žít. 

Osvětou se snažíme pravdivě, ale laskavě odkrývat nemoc motýlích křídel. Už více než 13 let pracujeme na různých kampaních, které vznikají pod supervizí patronky Debry Jitky Čvančarové. Letos jsme podruhé požádali o spolupráci i jejího manžela Petra Čadka a kameramana Matěje Juhára. Do kampaně se zapojili naši laskaví ambasadoři Liběna Rochová, Lukáš Musil, Martin Šonka a Michal Kempný. Spolupráce s nimi trvá už delší dobu a my si jí velmi vážíme. Jsme vděční, že jsme v nich našli tak pozorné a laskavé podporovatele. 

Spoty představíme při oslavách 20. výročí založení DEBRA ČR a samotnou kampaň spustíme při příležitosti Dne naruby 15. května 2024.