Pro pacienty: doporučení DEBRA ČR

12. 03. 2020

Prohlášení DEBRA ČR k výskytu onemocnění COVID-19 a doporučená opatření pro pacienty s EB

Vážení klienti, milá DEBRA rodino,

DEBRA ČR pozorně sleduje vývoj situace ohledně výskytu koronaviru. Pro bezproblémové zvládnutí současné situace proto pacientům s EB výrazně doporučujeme, aby si co nejdříve zkontrolovali, jaké množství ošetřovacího materiálu (krytí, desinfekce, masti apod.) u sebe mají. Následně, ať si zajistí dostatek materiálu na **následujících 60 dnů **ve svém bydlišti, může dojít k nedostupnosti ošetřovacího a jiného materiálu. To stejné platí také pro speciální výživu.

V případě jakýchkoliv problémů s pořizováním materiálu (nedostupnost, finanční náročnost, či jiné), ať se obrátí na koordinátorku veřejné sbírky. Pokusíme se situaci společně s Vámi vyřešit — finančně podpořit ze zdrojů Veřejné sbírky. Vše pak bude řešeno ve zkráceném schvalovacím režimu. Koordinátorka: Mgr. Lada Pazourková, +420 773 682 299, lada.pazourkova@debra.cz

Pro aktuální informace sledujte www.debra.czwww.ebcentrum.cz. Doporučujeme také dodržovat nařízení vlády, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice. V případě potřeby je pro pacienty a jejich rodiny k dispozici také psychologická pomoc: Mgr. Klára Dvořáková, +420 731 442 267.

Věřím, že to všechno společně zvládneme, jsme tu s Vámi a pro Vás.

Ing. Pavel Melichárek
ředitel organizace