VIII. ročník osvětové kampaně DEBRA ČR přinesl 700.000 Kč

05. 03. 2018

Zpráva o realizaci osvětové kampaně s vydáním kalendáře DEBRA ČR, VIII. ročník

Osvětová kampaň DEBRA už 8. rok pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o tzv. nemoci motýlích křídel. Tento ročník opět přinesl kalendář na rok 2018, který DEBRA ČR vydává. Finanční prostředky získané v souvislosti s projektem použije DEBRA ČR na financování projektů, které slouží k plnění cíle a poslání organizace, tedy ke zvyšování kvality života pacientů s tzv. nemocí motýlích křídel. Zároveň se kampaň začala posouvat novým směrem, tak aby mohly navázat nové aktivity, které DEBRA připravuje na rok 2018.

Kalendář

**Téma: **CHYBA / ERROR — Stačí jeden vadný gen, aby se rozpadl celý systém…

Foto: Lucie Robinson

**Koláže: **Lin Kunčická

Patronka: Jitka Čvančarová

Produkce: DEBRA ČR, Robinson Kuhn

KONCEPT:

V kalendáři DEBRA 2018 jsou fotografie zachycující tanec, radost, rozvernost, ale i křehkost a zranitelnost. Do fotografií Lucie Robinson pak byl vnesen Lin Kunčickou koncept “Error”. Chyba symbolizující nemoc. Organismus, kde stačí jeden vadný gen, aby se rozpadl celý systém. Fotky tak mohou působit jako narušené, či chybně vytištěné. Tento záměr pak vyvolává diskuzi a tím plní cíl osvětové kampaně — ukázat, že i když má něco “chybu”, může nás to nejen zaujmout, ale být i krásné a jedinečné.

Protagonisty fotografií se stali skvělí tanečníci a tanečnice – Nataša Novotná, Kristina Kornová, Zuzana Šimáková, Petr Čadek a další. K projektu osvětové kampaně se opět připojili také známé osobnosti – Pavlína Němcová, Gabriela Lašková, Roman Šebrle a Lukáš MUSA Musil, jejichž výpovědi o vlastní zkušenosti s nemocí motýlích křídel pomohou šířit zprávy o tom, že život je někdy nesnesitelně křehký.

Letošní ročník je určen všem pacientům s nemocí motýlích křídel a jejich rodinám. Příběhy všech “Motýlků” jsou naplněné bolestí, slzami, ekonomickými potížemi, sociálními strastmi.… ale také neuvěřitelnou silou, houževnatostí, touhou, vytrvalostí, jemným cynismem a laskavostí. Dalším ročníkem osvětové kampaně chce DEBRA ČR ukázat, že energie a síla, která v “Motýlcích” dřímá, je naprosto nečekaná, pro leckoho inspirující a pro většinu lidí odzbrojující. V kalendáři, který bude s největší pravděpodobností poslední, který DEBRA ČR vydává, chce oslavit tu sílu a radost, a vlít ji všem, kdo ji potřebují.

Spot odvysílaný v návaznosti na zahájení prodeje kalendářů pak čerpá z „pichlavé“ kampaně DEBRA International, která je zastřešující asociací všech organizací DEBRA ve světě. Kampaň ukazuje na předmětech každodenní potřeby, jak se cítí ve světě lidé s nemocí motýlích křídel.

Kalendář – nástěnný kalendář, formát A3 – 499 Kč / ks, partnerská edice formát A2 — neprodejná

**Spolupracující osobnosti: **Pavlína Němcová, Gabriela Lašková, Roman Šebrle, MUSA

Partneři osvětového projektu DEBRA ČR:

Event – křest kalendáře:

 • Křest kalendáře se konal tentokrát v prostorách divadla LaFabrika
 • Součástí křtu kalendáře byla výstava předchozích ročníků kalendáře
 • Kalendář pokřtil jménem celého týmu Karlovarského filmového festivalu Petr Lintimer
 • Křtu se zúčastnila celá řada osobností spolupracujících nejen na tomto, ale i na předchozích ročnících osvětové kampaně
 • Křtu se zúčastnili pacienti s EB, partneři DEBRA ČR, spolupracující osobnosti, novináři a další hosté. Celkem více než 200 hostů.
 • Křtu se zúčastnili novináři z celkem 17 redakcí

***Prodej kalendářů a diářů: ***Online – e‑shop spravovaný DEBRA ČR

Stěžejní body, které umožnily prodej velkého množství kalendářů:

 • Mediální partnerství České televize
 • Spolupráce s FTV Prima – reportáž v TopStaru
 • Spolupráce s osobnostmi – podpora na soc. sítích
 • Nově navázaná spolupráce na distribuci kalendářů se společností Zásilkovna

Mediální partnerství s ČT:

 • Kampaň na ČT byla načasovaná s prodejem kalendářů, přišla přesně v den křtu kalendáře
 • Objednávky kalendářů plynuly soustavně do konce prosince 2017 a navázaly v roce 2018
 • Odbyt kalendářů na rok 2017 navázal na předchozí ročník a celý náklad kalendáře tak bude letos vyprodán
 • Na spot, který byl odvysílán, bude DEBRA navazovat i v dalším ročníku kampaně, kdy bude třeba oslovit podporovatele s novým produktem
 • Počet odvysílání spotů: 79
 • Spot vidělo cca 5 mil. diváků

Díky VIII. ročníku osvětové kampaně DEBRA ČR díky prodeji kalendářů a podpoře partnerů podařilo získat více než 700.000 Kč na kofinancování projektů pro lidi s nemocí motýlích křídel.

To v praxi umožní udržet projekty, které jsou zásadní pro efektivní pomoc lidem s nemocí motýlích křídel, jako jsou odborné sociální poradenství, péče nutričního terapeuta, konání výroční konference či ozdravných pobytů

Umožní to však i realizaci projektů, které jsou pro pomoc pacientům velmi podstatné, ovšem je velmi komplikované sehnat na ně dostatek prostředků, jedná se hlavně o mezinárodní spolupráci v rámci DEBRA International (sdílení informací, společné osvětové a fundraisingové aktivity) a dále v rámci EB Clinet, což je fórum odborníků, díky němuž můžeme v ČR postupovat stejnými metodami v péči o pacienty s EB, jako v nejvyspělejších státech světa.